Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gør sig gældende ved bestilling hos Home Training I/S og via dennes hjemmeside, mobile apps, eller anden online service.

1. Betaling og levering

Tjenesteudbyderen modtager din betaling via eftersendt faktura.

Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms.

2. Fortrydelsesret

Ved at accept af ‘vilkår og betingelser’, accepterer du, at træningsforløb, træningsprogrammer og kostplaner skræddersyes helt specifikt ud fra dine behov og målsætning, hvorfor udarbejdelsen af disse er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

Der gælder således ingen fortrydelsesret efter udarbejdelse af en kostplan eller træningsprogram. Det samme er gældende for træningsforløb i bindingsperioden aftalt med Tjenesteudbyderen.

Opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned på det aftalte forløb efter bindingsperioden er ophørt.

3. Persondata

Din brug af webstedet og de tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i nærværende servicevilkår og persondatapolitik. Det er dit ansvar at læse persondatapolitiken, som er indarbejdet ved henvisning, inden du anvender webstedet. Det foreslås, at du læser persondatapolitiken nøje igennem og udskriver et eksemplar til dig selv. Persondatapolitiken offentliggøres på webstedet og kan blive opdateret fra tid til anden. Det kan desværre ikke garantere, at videregivelse af dine personoplysninger ikke vil forekomme på måder, der ikke er beskrevet i persondatapolitiken. Det kan være forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller tredjeparter, efter modtagelse af en stævning, og du giver tilladelse til at videregive oplysninger, som det, efter eget skøn, menes er nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

For detaljeret oversigt over persondatapolitik henvises der til https://hometraining.dk/persondatapolitik/

4. Cookies

Tjenesteudbyderen benytter cookies fra Google Analytics. Google Analytics er vedholdende cookies og bruges til at analysere hjemmeside statistik og brugeradfærd. Google Analytics indsamler ikke personlige oplysninger.

Du kan lære om udløb på cookies fra Google Analytics på: http://code.google.com/intl/da/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html#HowGAUsesCookiesand http://www.facebook.com/help/cookies.

5. Alder

Er du under 18 år og accepterer du vilkår og betingelserne opfordrer tjenesteudbyderen dine forældre og værger til at deltage i og rådgive dig om dit brug af online-aktiviteter. Tjenesteudbyderen opfordrer børn til at få deres forældre og/eller en værges tilladelse, før de offentliggør oplysninger til et onlinemedie som tjenesteudbyderens.

6. Lovvalg og værneting

Køb af services via Tjenesteudbyderen og dens hjemmeside, mobile apps, eller anden online service er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.